om Design after Thought

Design after Thought

Design after Thought är en blogg om användarupplevelser och design av digitala produkter i allmänhet och effektstyrning i synnerhet.

1997 var Design after Thought namnet på Mikael Skölds firma, 2001 blev det en sajt om användbarhet genom interaktionsdesign.

Sedan 2010 har sajten legat på is. Nu drar vi igång igen.

Mikael Sköld

Mikael Sköld är senior UX-strateg och interaktionsdesigner på inUse Experience i Stockholm.

Han är också pappa, löpare, sångare, serienörd, eklektisk bokläsare och musiklyssnare. Bland annat.

Mikaels specialiteter
Mikaels Portfolio
Mikael profil på LinkedIn

Specialiteter

Varje projekt ser olika ut, men min insats blir ofta en kombination av de här områdena.

Utforska verksamhetsmål

Jag hjälper mina uppdragsgivare att formulera effektmål så att projekten går att effektstyra i rätt riktning.

Utforska användning

För att förstå hur teknik används på riktigt intervjuar och observerar jag verkliga användare på plats och formulerar relevanta och kommunikativa målgruppsanalyser.

Designa koncept

Jag tar fram konceptuell design som löser användarbehoven och går i linje med effektmålet. Det handlar om att med skisser och prototyper utforska och sätta mönster som genomsyrar lösningen.

Designa detaljer

Det händer att jag tar fram detaljerad design men oftast är jag den som har koll på helheten och produktionsleder detaljarbetet med andra interaktionsdesigners, grafiska formgivare och utvecklare.

Säkra kvaliteten

Jag håller i designgenomgångar och användningstestning för att säkra att lösningen blir byggd som vi tänkt eller för att lära oss att tänka annorlunda.

Utbildning och coachning

Jag håller regelbundet kurs och coachar i effektkartläggning och interaktionsdesign.

Tidigare uppdrag

Mikael har bred erfarenhet av att skapa bra användarupplevelser. Här kommer ett axplock. Musa över bilderna för att läsa beskrivningarna.

Effektivare process

Just nu är jag beställarstöd och designer åt Regeringskansliet för att effektivisera en verksamhet och bygga om ett internt system.

Förstora

Polisens intranät

Effektcoachning, konceptdesign och användningstestning för Polismyndighetens nya intranät.

Förstora

Hälsobibliotek

SBU gjorde en förstudie om ett svensk hälsobibliotek för vårdpersonal. Jag hjälpte dem med målgruppsanalys och konceptdesign.

Förstora
Läs mer om projektet hos SBU
Läs förstudien (PDF)

Effektstyrda krav på nytt intervjustöd

Statistiska Centralbyrån ville upphandla ett nytt stöd för sina telefonintervjuare. Jag ledde en effektkartläggning som detaljerade verksamhetskraven. Efter att ha utvärderat potentiella leverantörer beslutade SCB att det var bättre att vidareutveckla sitt eget system. Och nu visste de var de skulle börja.

Förstora

Tydligare kommunikation

SCB behövde behövde hjälp att förtydliga värdet av ett internt projekt. En dubbel målgruppsanalys gav dem en kommunikationstaktik och ett bättre presentationsmaterial.

Förstora

Utbildare

Mikael är en uppskattad kursledare och coach. Han håller regelbundet grundkurs i effektkartläggning, dess fortsättningskurs i effektstyrning och interaktionsdesign. Han ser fram emot den nya utökade Effektkartläggning XL. Tidigare har han även hållit kurser i idrottsledarskap och mental träning.

Förstora

Effektcoach

Unionen effektstyr sin nya webbplats. Jag gjorde effektkarta, hjälpte till med konceptdesign och utbildade redaktörerna i att skriva effektfokuserat.

Förstora

Behov hos Digitala bibliotekets användare

Jag ledde en gedigen effektkartläggning av biblioteksanvändare i allmänhet och i Stockholm i synnerhet. Totalt nästan 100 intervjuer under 3 år. I olika sidoprojekt hjälpte jag också Barnens bibliotek och Kungliga biblioteket.

Se mer detaljer
Slutrapport över behov hos Digitala bibliotekets användare (pdf)

Tydligare fokus

Riksidrottsförbundet ville göra om sin gamla spretiga sajt. En målgruppsanalys ledde till två olika webbar: en tydligare RF.se och en effektivare SvenskIdrott.se

Se mer detaljer

lagrummet.se

Lagrummet.se är en portal till samtliga lagtexter. Vi hjälpte till med en ordentlig modernisering 2006. En till synes enkel uppdelning i målgrupperna Medborgare och Lagkunniga gav skärpa till redaktionens arbete.

Förstora bilden

Larmfilosofi

Tre år på ABB Automation Technology kröntes med ett designprojekt på för att förbättra larmhanteringen för kontrollrumsoperatörer. Arbetet med alarm hiding och shelving ledde till ett patent.

Se en sentida demovideo om Alarm Managment i 800xA

Presentationer

Det händer att Mikael pratar på konferens. Här är några presentationer han hållit.